Privacybeleid 2Tinten E-commerce

2Tinten E-commerce is gevestigd in Zwolle en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Beethovenlaan 560
8031 CJ Zwolle

https://www.2tinten.nl
contact@2tinten.nl

De heer J.S. Nijkamp is de Functionaris Gegevensbescherming van 2Tinten E-commerce en per e-mail te bereiken via jasper@2tinten.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken

2Tinten E-commerce verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft de intentie geen gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

2Tinten E-commerce verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verwerking van bestelde diensten en de levering hiervan
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


Geautomatiseerde besluitvorming

2Tinten E-commerce neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

2Tinten E-commmerce bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Inzendingen via contactformulieren op de website (naam, emailadres, telefoonnummer)
Bijvoorbeeld voor een offerteaanvraag of supportvraag.
Bewaartermijn: 24 maanden
Reden personalia: contact opnemen naar aanleiding van bericht.

Inschrijving nieuwsbrief (naam en emailadres)
Bewaartermijn: oneindig, tenzij persoon zichzelf uitschrijft of een verzoek stuurt om uitgeschreven te worden. De gegevens worden dan nog maximaal een half jaar bewaard.
Reden: het versturen van nieuwsbrieven / uitnodigingen / blogs / informatie over diensten.


Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.


Delen van persoonsgegevens met derden

2Tinten E-commerce verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 2Tinten E-commerce blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens voor emailmarketing

2Tinten E-commerce maakt gebruik van de software MailPoet voor het versturen van nieuwsbrieven en mailingen. 2Tinten E-commerce bewaart de onderstaande gegevens van personen die zich inschrijven voor de nieuwsbrief:

Naam
Emailadres
Bron/reden inschrijving (via inschrijfformulier op de website, persoonlijk contact)
Open ratio’s en klikstatistieken
Reden voor het bewaren van deze gegevens is om gepersonaliseerde e-mails te versturen en het gebruikersbestand up-to-date te houden. Gebruikers kunnen hun gegevens altijd inzien of wijzigen via een link in de mailing of nieuwsbrief. De statistieken worden 2 jaar bewaard. De overige persoonsgegevens blijven bewaard totdat iemand zich uitschrijft of door SIJ Web wordt uitgeschreven in verband met inactiviteit (na 1 jaar).


Toegang tot database

De nieuwsbrieven worden gemaakt en verzonden door 2Tinten E-commerce en zijn de enigen die toegang hebben tot de database. 2Tinten E-commerce deelt of verkoopt de database niet aan derden.


Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Met jouw toestemming plaatst 2Tinten E-commerce cookies op jouw computer. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s je bezoekt, om zo een profiel van uw online surfgedrag op te bouwen. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Daarnaast is het belangrijk te vermelden dat we met cookies geen personen, maar enkel computers identificeren. Het profiel dat van jou wordt aangemaakt, wordt dus niet gekoppeld aan je naam, adres, e-mailadres en dergelijke indien bij ons bekend, maar alleen om de getoonde content af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo relevant mogelijk voor je is.

Bij een eerste bezoek aan onze website zie je een cookiemelding waar je kunt aangeven welke cookies wij van jou mogen opslaan. Daarnaast kun je ook jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

2Tinten E-commerce maakt gebruikt van twee soorten cookies:

1. functionele cookies
2. tracking cookies

Functionele cookies
Deze cookies zorgen dat de website goed werkt. Ze onthouden bijvoorbeeld de taalinstellingen en jouw ingevulde download gegevens, zodat je meerdere documenten van onze site kunt downloaden, zonder dat je iedere keer je gegevens opnieuw moet invullen.

Tracking cookies
Deze cookies geven 2Tinten E-commerce de mogelijkheid om de website te analyseren. 2Tinten E-commerce ontvangt informatie over het functioneren van de website. Aan de hand van deze informatie wordt de website verbeterd.

Tracking cookies Google
Google Analytics (naam:_utma)
Op de websites wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. 2Tinten E-commerce gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd.

Wij hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google;
Wij hebben er voor gekozen om een deel van het ip-adres te maskeren.
Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;
Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
De gegevens in Google Analytics worden 50 maanden bewaard. Voor meer informatie over Google Analytics cookies: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/


Social media

Op de sites van 2Tinten E-commerce zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op onder andere de sociale netwerken Facebook, Instagram, Youtube en LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door en aangeleverd door Facebook, Instagram, Youtube en LinkedIn zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram, Youtube en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven.

Voor meer informatie over Facebook cookies: https://www.facebook.com/help/cookies
Voor meer informatie over Instagram cookies: https://instagram.com/privacy
Voor meer informatie over LinkedIn cookies: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Voor meer informatie over Youtube cookies: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door 2Tinten E-commerce en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@2tinten.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken. 2Tinten E-commerce wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

2Tinten E-commerce neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via contact@2tinten.nl